Դեղերի նկարագրություն


Աշխատանք

Դեղատուն: ԱԼՖԱ ՖԱՐՄ ՓԲԸ
Աշխատանք: Կատեգորիայի մենեջեր
Աշխատողի պարտականությունները:
«Ալֆա Ֆարմ» Ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու, ակնհայտ դրսևորված անալիտիկ ունակություններով, մարքեթինգային ու վաճառքների կառավարման գիտելիքներով մասնագետների՝ Ընկերության առանձին ապրանքային ուղղությունների՝ կատեգորաների կառավարման, գնային քաղաքականության որոշման և վաճառքների առաջխաղացման ու պլանավորման համար: Կատեգորիայի մենեջերը նաև կապող օղակ է հանդիսանալու մատակարարների և կազմակերպության միջև: Հիմնական նպատակն է լինելու ավելացնել վաճառքի ծավալները, կազմակերպության շահութաբերությունը, ապահովել կայուն աճ: Աշխատանքային պարտականություններ`  Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն և վերլուծություն՝ պարզելու առկա ապրանքատեսականին և գնառաջարկները, պատրաստել շուկայական պայմանների և շուկայում ընկերության դիրքի վերաբերյալ հաշվետվություններ,  Մշակել և ղեկավարությանը ներկայացնել վաճառքի ծավալների խթանմանն ուղղված երկարաժամկետ ռազմավարական պլաններ,  Ստեղծել վստահելի և փոխշահավետ հարաբերություններ մատակարարների հետ՝ գնային քաղաքականության խելամիտ և արդյունավետ որոշման համար, ձեռք բերել համագործակցություններ նոր մատակարար ընկերությունների հետ, բանակցել և ձեռք բերել ընկերության համար լավագույն պայմաններ մատակարարներից,  Մշտապես բարելավել ու վերանայել մատակարարներից գնման կարգերը և պայմանագրերը՝ ըստ Ընկերության գործող քաղաքականության, մշակել գնումների իրականացման և գնի վերահսկման քաղաքականություններ և ընթացակարգեր,  Մասնակցել ապրանքների գների ձևավորմանը՝ ելնելով ընկերության գնային քաղաքականությունից ու առկա վերլուծության արդյուներից, մասնակցել վաճառքի գնային ռազմավարության մշակմանը և ապահովել դրա իրականացումը,  Բացահայտել կազմակերպության մրցակցային առավելությունները և թերությունները, մասնակցել գովազդային արշավների կազմակերպման և իրականացման գործընթացին,  Իր կատեգորիայի շրջանակներում կատարել վաճառքների վերլուծություններ, լավ ու վատ վաճառքների պատճառների ուսումնասիրություններ, պատրաստել հաշվետվություններ,  Կատարել կանխատեսումներ և վերլուծություններ առանձին ապրանքախմբերի վերաբերյալ՝ դրանց կայուն աճն ապահովելու համար,  Վերլուծել վաճառքների օրինաչափությունները, սեզոնայնությունը և կանխատեսել, պլանավորել վաճառքների հետագա զարգացումները,  Որոշել ապրանքների ճիշտ դասավորվածությունը՝ դրանց ցուցադրությունը լավագույնս ապահովելու համար՝ համաձայն Գովազդի մասին օրենքի պահանջների,  Վերահսկել և հետևել ապրանքների և ապրանքախմբերի առկայությանը, դասավորվածությանը և ժամկետներին, հետևել դեղատների միջև ապրանքների տեղափոխություններին,  Ձևակերպել, ղեկավարել և համակարգել ապրանքների պրոմո-խորհրդատվությանն ուղղված մարքեթինգային գործառույթները և ռազմավարությունը,  Համագործակցել դեղատների անձնակազմի հետ՝ վաճառքի առանձնահատկությունների, ապրանքների դասավորվածության հարցերի, վաճառքի խթանման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով,  Մասնակցել անձնակազմի ուսուցման, ապրանքագիտության դասընթացների անցկացմանը,  Ուսումնասիրել նոր տեսականու ներկայացման հնարավորությունները, շուկայական պահանջը և նոր տասականու առկայության ժամանակ ներկայացնել այն դեղատների անձնակազմին: Պահանջվող որակավորում՝  Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, բիզնեսի կառավարման, մարքեթինգի կամ այլ հարակից ոլորտում,  Աշխատանքային փորձ մարքեթինգի կամ վաճառքների կառավարման ոլորտում,  Վաճառքների կազմակերպման և խթանման հմտություններ ու գիտելիքներ,  Տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,  Քանակական և որակական վերլուծություններ անելու ունակություն,  Որոշումներ կայացնելու և օպտիմալ լուծումներ առաջադրելու ունակություն,  Մարդկանց հետ շփվելու, բանակցություններ վարելու միջանձնային հմտություններ,  Հաղորդակցության գրավոր և բանավոր գերազանց հմտություններ,  Կազմակերպչական հմտություններ՝ ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման,  MS office փաթեթի գերազանց իմացություն,  Թիմերի կառուցման, մոտիվացման, առաջնորդման և աշխատանքի մեջ ներգրավելու ունակություն:
Հավելյալ տեղեկություններ:
Հետաքրքրված թեկնածուներն իրենց ինքնակենսագրականները կարող են ուղարկել [email protected] էլ. հասցեին՝ նամակի թեմայի դաշտում նշելով «Կատեգորիայի մենեջեր»:
Հետադարձ կապ
ԱԼՖԱ ՖԱՐՄ ՓԲԸ
Կազմակերպության ղեկավար: Միքայել Վահանի Մացակյան
Հասցե: 1/68
Հեռախոսահամար: +374-60- 700 500,
Էլ.-փոստ: [email protected]
http://www.alfapharm.am  10.755284 | 364kb